Antalya Terapi Merkezi

‘Antalya Terapi Merkezi’ olarak etiketlenmiş yazılar

Arapsuyu Psikoloji Merkezleri

Perşembe, 17 Ocak 2013

Arapsuyu Psikoloji Merkezleri bireysel terapi bir kişiyle yapılan bir psikoterapi türüdür. Kişi terapi sürecini tek başına takip eder. Daha çok sorunun kişinin kendi bireysel dinamiklerinden kaynaklandığı düşünüldüğü durumlarda tercih edilir. Ancak sorunnun ilişkisel ailesel bağlamlardan kaynaklanması durumu bireysel psikoterapiyi dışlamaz. Arapsuyu Psikoloji Merkezleri tam tersine bu durumlara da son derece ekili olduğu klinik deneyimlerimiz arasındadır.

Bireysel danışmanlık kişinin kendi iç dünyasına bir yolculuktur. Bir yeniden kendini keşiftir. Hayata ve sorunlara farklı pencerelerden bakabilmedir. Arapsuyu Psikoloji Merkezleri kişisel bir büyümedir. İç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirme ve bir ahenge kavuşmadır.

Uncalı Psikoloji Merkezi

Pazartesi, 14 Ocak 2013

Uncalı Psikoloji Merkezi bireysel terapi bir kişiyle yapılan bir psikoterapi türüdür. Kişi terapi sürecini tek başına takip eder. Daha çok sorunun kişinin kendi bireysel dinamiklerinden kaynaklandığı düşünüldüğü durumlarda tercih edilir. Ancak sorunnun ilişkisel ailesel bağlamlardan kaynaklanması durumu bireysel psikoterapiyi dışlamaz. Tam tersine bu durumlara da son derece ekili olduğu klinik deneyimlerimiz arasındadır.

Bireysel danışmanlık kişinin kendi iç dünyasına bir yolculuktur. Uncalı Psikoloji Merkezi bir yeniden kendini keşiftir. Hayata ve sorunlara farklı pencerelerden bakabilmedir. Kişisel bir büyümedir. İç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirme ve bir ahenge kavuşmadır.

Bireysel danışmanlık hizmetinde kişi içinde bulunduğu durumu daha iyi analiz etme, nedenlere farklı farklı pencerelerden bakma, sorunu daha iyi anlama ve tanımlama becerilerini geliştirir. Uncalı Psikoloji Merkezi terapist danışanın yeni geliştirdiği bu becerilerini var olan sorununun çözümünde ve farlı stratejiler geliştirmesinde kullanmasına rehberlik eder.

Gürsu Psikoterapi Merkezleri

Cumartesi, 12 Ocak 2013

Gürsu Psikoterapi Merkezleri ruh, can, nefes anlamına gelen “psyche” sözcüğü ile iyileştirme ve tedavi etme anlamlarına gelen “therapia” sözcüğünün birleşiminden meydana gelmektedir. Gürsu Psikoterapi Merkezleri yani kelime kökeni “ruhsal tedavi” kavramına dayanır. Psikoterapi, çeşitli psikolojik problemleri ve duygusal sıkıntıları konuşma vb. yöntemlerle tedavi etme yoludur. Gürsu Psikoterapi Merkezleri alt yapısı psikoloji bilimine dayanır ve ancak psikoloji ve psikoterapi eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanır.

Hurma Terapi Merkezleri

Cuma, 11 Ocak 2013

Hurma Terapi Merkezleri bireysel terapi bir kişiyle yapılan bir psikoterapi türüdür. Kişi terapi sürecini tek başına takip eder. Daha çok sorunun kişinin kendi bireysel dinamiklerinden kaynaklandığı düşünüldüğü durumlarda tercih edilir. Ancak sorunnun ilişkisel ailesel bağlamlardan kaynaklanması durumu bireysel psikoterapiyi dışlamaz. Tam tersine bu durumlara da son derece ekili olduğu klinik deneyimlerimiz arasındadır.

Bireysel danışmanlık kişinin kendi iç dünyasına bir yolculuktur. Hurma Terapi Merkezleri bir yeniden kendini keşiftir. Hayata ve sorunlara farklı pencerelerden bakabilmedir. Kişisel bir büyümedir. İç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirme ve bir ahenge kavuşmadır.

Bireysel danışmanlık hizmetinde kişi içinde bulunduğu durumu daha iyi analiz etme, nedenlere farklı farklı pencerelerden bakma, sorunu daha iyi anlama ve tanımlama becerilerini geliştirir. Hurma Terapi Merkezleri terapist danışanın yeni geliştirdiği bu becerilerini var olan sorununun çözümünde ve farlı stratejiler geliştirmesinde kullanmasına rehberlik eder.

Kişi kendi içine yaptığı yolculuk sonunda hayatının kontrolünü eline almaya hazır hale gelir. Hurma Terapi Merkezleri bireysel terapinin nihai hedefi çeşitli nedenlerle kişide oluşan psikolojik sorunların giderilmesini sağlayarak kişinin daha doyumlu ve mutlu bir yaşam yolculuğu sürmesinin önünü açmaktır.

Çocukluk travmaları, çocuklukta oluşan cinsel istismar ve fiziksel istismar, travmalar, depresyon, yas süreci başta olmak üzere bir çok psiko sosyal sorun bireysel psikoterapiyi zorunlu kılar.

Beldibi Psikolojik Destek

Perşembe, 10 Ocak 2013

Beldibi Psikolojik Destek depresyon üzüntü ya da derin üzüntü değildir. Üzüntü bir duygudur, depresyon ise bir hastalıktır. Bütün duygular biz insanlar içindir. Yine de bazı duygular olumsuz duygular olarak kabul edilir ve kişi bu duygulardan kaçmaya çalışır ancak bu pek doğru bir tutum değildir. Olumsuz duygu yoktur, her duygunun belirli bir işlevi vardır ve insanidir. Biz duygularımızı yaşadıkça insanız. Beldibi Psikolojik Destek ancak bu duyguların uzun bir süre boyunca aşırı yoğunlukta yaşanması doğal değildir ve doğal olmayan birçok durum gibi bizi rahatsız eder. Uzun süren çok yoğun üzüntü gibi uzun süren çok yoğun neşe, coşku, ekstaz da kişiye zarar verir.İşte bu noktada bir hastalıktan bahsedebiliriz. Çok sevdiğimiz bir insanı kaybedersek üzülürüz,iflas ettiğimizde,boşandığımızda da..Üstelik bu derin bir üzüntü de olabilir, ancak bu depresyonda olduğumuz anlamına gelmez.Eğer bu üzüntülü, çökkün ruh halimiz haftalar hatta aylarca sürerse, gittikçe donuklaşıp yavaşlarsak ve gittikçe artan üzüntümüz nedeniyle işten güçten çekilirsek işte o zaman depresyon başlamış demektir.
Beldibi Psikolojik Destek ben üzgün değilim ki depresyonda olayım! Depresyonda olduğunuzda mutlaka üzgünsünüzdür diye bir şart yoktur. Çoğunlukla depresyonda ruhsal bir acı, üzüntü hali vardır ancak bazen ruhsal bir acı çekmeden, üzülmeden de depresyonda olabilirsiniz ve bunu fark etmezsiniz. Buna maskeli depresyon denir. Maskeli depresyon daha çok bedensel belirtilerle kendini gösterir. Beldibi Psikolojik Destek baş ağrısı, migren, baş dönmesi, eklem ağrıları, mide-bağırsak problemleri gibi.. Kişinin şikâyetleri hep fizikseldir, hep ağrılardan yakınır ama tüm bunların sebebi altta yatan depresyondur. Ancak kişi depresyonunu, bilinçsiz olarak konuşması daha kolay olan belirtilerle yaşar ve ifade eder.
Beldibi Psikolojik Destek depresyonu yalnız başıma yenebilirim! Depresyonla birlikte beyin kimyamızda bozulmalar meydana gelir. Aslında depresyona bu durumun sebep olduğunu ileri sürenler de vardır. Kimi araştırmacılara göre ise bu durum depresyonla birlikte ortaya çıkar. Yani beyin kimyasındaki bozulma depresyonun hem sebebi hem de sonucudur diyebiliriz. İşte beynin elektrokimyasal dengesindeki bu bozulma arttıkça kişinin karamsarlığı ve enerji düşüklüğü de artar. Kişi hareketsizleştikçe ve karamsarlaştıkça da kimyasal denge iyice bozulur. İşte size bir kısır döngü daha..Bu kısır döngüden tek başımıza çıkmamız oldukça zordur. Ayrıca depresyondaki kişinin sosyal ağları iyice zayıflamıştır. Gittikçe yalnızlaşan insan depresyonuyla da tek başına mücadele etmeye çalışırken kendine iyice yüklenir. Bir çıkış yolu bulamadıkça da umutsuzluğu artar. Beldibi Psikolojik Destek depresyonda yardım almak elzem ve hayat kurtarıcıdır. Zayıf Kişilikli İnsanlar Depresyona Daha Kolay Girer. Böyle bir durum söz konusu değildir. Aksine etrafındakiler tarafından güçlü karakterli, sorumluluk sahibi, çalışkan, başarılı, mükemmeliyetçi ya da titiz olarak bilinen kişilerin depresyona girme oranları daha fazladır.

Belek Psikoterapi Merkezi

Salı, 08 Ocak 2013

Belek Psikoterapi Merkezi psikoterapi ruh, can, nefes anlamına gelen “psyche” sözcüğü ile iyileştirme ve tedavi etme anlamlarına gelen “therapia” sözcüğünün birleşiminden meydana gelmektedir. Belek Psikoterapi Merkezi yani kelime kökeni “ruhsal tedavi” kavramına dayanır. Psikoterapi, çeşitli psikolojik problemleri ve duygusal sıkıntıları konuşma vb. yöntemlerle tedavi etme yoludur. Alt yapısı psikoloji bilimine dayanır ve ancak psikoloji ve psikoterapi eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanır.

Psikoterapi aynı zamanda bir yolculuktur. Belek Psikoterapi Merkezi insan varlığı üzerine, insanın düşünce, davranış ve duyguları üzerine eğitim almış bir uzmanın eşlik ettiği kişisel bir yolculuk… Belek Psikoterapi Merkezi bu yolculuk kişinin başvuru sebebi olan ilk şikayetinin azaltılması hatta yok edilmesi hedefi ile başlar ve kişinin hayatında yaşadığı tüm duygusal ve davranışsal sorunları kontrol altına almakla devam eder.

Psikoterapide sistemli bir diyalog vardır ve önemli sorular aracılığıyla kişinin kendini, sorunlarının kaynağını ve çözüm yollarını keşfetmesi sağlanır. Belek Psikoterapi Merkezi terapi ortamı her şeyden önce kişinin yargılanmadan dinlenildiği ve anlaşılmaya çalışıldığı güvenli bir ortamdır.

Altınkum Klinik Psikolog

Pazartesi, 07 Ocak 2013

Altınkum Klinik Psikolog psikoterapi ruh, can, nefes anlamına gelen “psyche” sözcüğü ile iyileştirme ve tedavi etme anlamlarına gelen “therapia” sözcüğünün birleşiminden meydana gelmektedir. Altınkum Klinik Psikolog yani kelime kökeni “ruhsal tedavi” kavramına dayanır. Psikoterapi, çeşitli psikolojik problemleri ve duygusal sıkıntıları konuşma vb. yöntemlerle tedavi etme yoludur. Altınkum Klinik Psikolog alt yapısı psikoloji bilimine dayanır ve ancak psikoloji ve psikoterapi eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanır.

Serik Psikiyatri Merkezleri

Cuma, 28 Aralık 2012

Serik Psikiyatri Merkezleri ruh, can, nefes anlamına gelen “psyche” sözcüğü ile iyileştirme ve tedavi etme anlamlarına gelen “therapia” sözcüğünün birleşiminden meydana gelmektedir. Yani kelime kökeni “ruhsal tedavi” kavramına dayanır. Psikoterapi, çeşitli psikolojik problemleri ve duygusal sıkıntıları konuşma vb. yöntemlerle tedavi etme yoludur. Serik Psikiyatri Merkezleri alt yapısı psikoloji bilimine dayanır ve ancak psikoloji ve psikoterapi eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanır. Psikoterapi aynı zamanda bir yolculuktur. İnsan varlığı üzerine, insanın düşünce, davranış ve duyguları üzerine eğitim almış bir uzmanın eşlik ettiği kişisel bir yolculuk…Bu yolculuk kişinin başvuru sebebi olan ilk şikayetinin azaltılması hatta yok edilmesi hedefi ile başlar ve kişinin hayatında yaşadığı tüm duygusal ve davranışsal sorunları kontrol altına almakla devam eder. Serik Psikiyatri Merkezleri psikoterapide sistemli bir diyalog vardır ve önemli sorular aracılığıyla kişinin kendini, sorunlarının kaynağını ve çözüm yollarını keşfetmesi sağlanır. Terapi ortamı her şeyden önce kişinin yargılanmadan dinlenildiği ve anlaşılmaya çalışıldığı güvenli bir ortamdır. Serik Psikiyatri Merkezleri başarılı bir terapinin ilk koşulu sıcak, destekleyici, aynı zamanda yargılayıcı olmayan bir terapi ortamı ve terapist ile danışan arasındaki güvenli ilişkidir. Ancak bu koşullarda kişi, başlangıçta bir yabancı olan terapiste en bilinmedik ya da incinmiş yanlarını açabilir. Serik Psikiyatri Merkezleri psikoterapi alanında farklı teknikler kullanan terapistler vardır. Kişinin yaşadığı sorunla ilgili en uygun terapi tekniğinin kullanılması hedeflere ulaşılmasını hızlandırır. Merkezimizde uygulanan ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış terapi ekol ve teknikleri şöyledir:

  • Bilişsel-Davranışçı Terapi
  • Bilişsel Terapi (Kognitif Terapi)
  • Dinamik Yönelimli Psikoterapi
  • Geştalt Terapi
  • Şema Terapi

Muratpaşa Evlilik Terapisti

Çarşamba, 26 Aralık 2012

Muratpaşa Evlilik Terapisti çift terapisine aldıkları eşlere sorması gereken sorulardan biri de şudur:Kişi kendi hislerini sahiplenip eşinin hislerini onu suçlamadan kabul edebiliyor mu? Muratpaşa Evlilik Terapisti bu soruyla çiftlere farkındalık kazandırmalıdır.

Manavgat Evlilik Terapisi

Salı, 25 Aralık 2012

Manavgat Evlilik Terapisi, mutlu evliliklerin derin bir dostluğa dayalı olduğunu söyler.Bunda Manavgat Evlilik Terapisinin kasttetiği şudur; karşılıklı saygı ve birbirine eşlik etmekten alınan keyiftir.Böyle ilişkiler de çiftler genelde birbirini yakından tanır, birbirinin hoşlanıp hoşlanmadığı şeylere, kişilik kusurlarına, umutlarına ve düşlerine aşinadırlar.Birbirini her zaman düşünür ve bu düşkünlüğü günbegün, Manavgat Evlilik Terapisi de önerdiği şekilde küçük vesilelerle dile getirirler.

Her Hakkı ADA Terapi Merkezi'ne aittir© 2012-2013 Web Tasarım Karayel Tasarım